Yaklaşık 13 milyar 730 milyon yıl önce var edilen ve sürekli olarak genişleyen bir yapıda olan uzay hakkında insanlığa en detaylı bilgileri modern astronomi vermiştir. Astronomide uzayın incelenmesi çok çeşitli yöntemlerle olabilmektedir. Aslında bu incelemede çok sayıda bilim dalından yararlanılmakta ve farklı farklı araçlar kullanılmaktadır. Çünkü astronomi, gök cisimlerinin hareket, şekil ve konumlarını incelediği gibi onları kimya ve fizik açısından da ele almaktadır.

Astronomide Hangi Araçlar Kullanılır?

Astronomide kullanılan en önemli araç kuşkusuz ki teleskoptur. Fakat amatör olarak gökyüzünü incelemek isteyenler için hem fiyatının uygunluğu sebebiyle, hem de hafif ve kullanımı kolay olması sebebiyle dürbün kullanmak da iyi bir başlangıç sayılır. Kalite anlamında dürbünün ardından hem amatör araştırmacıların, hem de uzayı derinlemesine araştırmaya çalışan uzmanların da kullandığı teleskoplar gelir. Teleskoplar da kendi içinde mercekli teleskoplar, aynalı teleskoplar ve mercekli-aynalı teleskoplar olarak bir kaç farklı çeşide ayrılır. Mercekli olan teleskoplar, en çok kullanılan olanıdır.

Aynalı olanlar da verdikleri parlak ve net görüntü sebebiyle, derin uzayın incelenmesi için de gezegen gözlemleri için de uygundur. Mercekli-aynalı olanlar ise iki tür teleskobun da özelliklerini barındırmaktadır ve teleskop çeşitlerinin en etkili ve yararlı olanıdır. Ancak, astronomide kullanılan araçlar sadece teleskoplar ve dürbün ile sınırlı değildir. Hem uzayın yapısını, hem de parçacıkları incelemek amacıyla CERN’de inşa edilen Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ve özellikle kütle çekim dalgalarını tespit etmek amacıyla kurulan Lazer Girişimölçer Kütle Çekim Dalgaları Gözlemevi (LIGO) de verebileceğimiz birer örnektir.

Uzayı İncelerken Gözlem, Fizik ve Matematik Bir Arada Olmak Durumundadır

Astronomide uzay incelenirken sadece gözlem yeterli değildir. Aynı zamanda hem asırların birikimiyle gelen bilgiler kullanılmalı, hem de günümüzde yapılan her keşif de bu bilgilerin üstüne eklenerek bir sonuca ulaşılmaya çalışılmalıdır. Eğer fizik kanunlarını iyi bilip yaptığınız gözlemlerle ilişkilendirmezseniz bir sonuca ulaşamazsanız. Aynı şekilde astronomiyi astronomi yapan bir alan da matematiktir. Eğer teleskop veya diğer araçlarla yaptığınız gözlemlerden daha uzun süre zihninizde, kâğıt üzerinde veya bilgisayarınızda matematik işlemleri yapmıyorsanız uzayın yapısını anlayamazsınız.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir