Günümüzde popüler olan ve artık bir kitle iletişim araçlarından biri alan İnternet 1970’ler de ortaya çıkmıştır. İlk önce askeri kurumlar ve üniversiteler arasında kullanılmaya başlanmış bunun adına Arpanet adı verilmiştir. Arpanet’i oluşturma sebebi bilimsel çalışmalardan haberdar olma ve askeri kurumlarda haber ve bilgi paylaşım ağını hızlandırmak adına bu ağ kurulmuştur. Daha sonra genç bir matematik mühendisi tarafında internet adı verilen bir ağ oluşturularak internet insanlığa yayılmıştır. Böylelikle insanlara sunulan bu çalışma gelişerek büyümeye devam etmiştir. Daha sonra web terimi ortaya çıkmıştır. Web’in kavramının ortaya çıkışını anlatmadan önce web nedir? Sorusunu cevaplandıralım.

Web Nedir?

İnternet üzerinde bulunan grafik, ses, resim, yazı ve hareketli görüntülerden oluşan içerikleri uzaktaki bilgisayarlara iletir. Bu bilgi aktarımının sağlanabilmesi için arka planda çalışan çok sayıda yazılım vardır. Hiçbir kullanıcı bunları görmez ve algılayamaz ve kullanıcılar sadece güvenli olan WWW servisinden yararlanılmıştır. İnternetin gelişmesiyle kullanımını genişletmek için Arpanet’in güvenli olmaması sebebiyle Web sistemi geliştirip kullanılmaya başlanmıştır. Bugün internette gezinirken girdiğimiz sitelerin hepsi Web sistemiyle kurulmuştur. Web kavramı birçok sistemden oluşmakta bunlar; web sayfası, web sitesi ve URL dediğimiz yapıları oluşturur. Sistem önce web oluşturulup daha sonra web sayfası birleşimiyle web sitesi şeklinde devam eder ve adres dediğimiz URL kodu oluşur.

Web Kavramının Ortaya Çıkışı

1980’lerin başında en büyük sorun internetin herkese açık hale getirilmesiydi. Arpanet ile bunu gerçekleştirmek zordu bunun için Arpanet çok daha kullanışlı bir durama getirildi. Ancak bu durum ağ yapısının yok olmasına engel olamadı. Avrupa Nükleer Araştırma (CERN) Merkezinde çalışan ve bilgisayar mühendisi olan Tim Berners-Lee tarafından Web sisteminin temelleri atılmıştır. 1991 yılına gelindiğinde ise WWW (W3) terimi kullanılmaya başlandı. Lee, web sistemi için bir dil geliştirdi ve bunun adına Hybertext Transfer Protocol (HTML) adını verdi. Ayrıca Lee bu dönemde bir web sayfası kurdu (www.w3.org) ve webin ne olduğunu anlattı.

Web’in en büyük özelliği başka sistemler gibi kapalı bir ağ yapısına sahip değildi tam tersi kullanışlı bir sistemsel yapıya sahipti ve internet kullanımını kolaylaştırmıştır. WWW sistemi ile internet kullanımında büyük bir patlama yaşandı. Pek çok kullanıcı, şirket ve kurum web sitesi oluşturup içerik üretmeye başladı. Daha sonra web kavram olarak ortaya çıktı ve gelişerek web 0.1, web 0.2, web 0.3 şeklinde ilerlemiştir. Web kavramı gelişimini sürdürmeye devam ediyor ve artık günümüz de web 0.4 de geçmek üzereyiz. İşte web kavramı böyle gelişmiş ve büyümüştür.

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir