Ana Sayfa / Webmaster / Web Kelimesinin anlamı ve Kökeni

Web Kelimesinin anlamı ve Kökeni

Web, İngilizce bir kelimedir. Eski İngilizce’de webb olarak yazılan kelime, dokuma kumaşı ya da duvara asılan işili örtü anlamındaydı. Bugünkü anlamıyla Türkçeye “ağ” olarak çevrilen kelime, ilk olarak 13.yüzyılın başlarında “örümcek ağı” (spider’s web) anlamının kullanılması sonucu bir tür iletişimi ifade eden kelime halini almıştır. Online İngilizce Etimoloji Sözlüğü’ne göre, 1570’li yıllarda web kavramı ördek ve suda yaşayan kuşların ayak parmakları arasındaki perdeleri ifade etmek için kullanılmıştır. Bu türden anlamlar göz önünde bulundurulduğunda web kavramının her zaman bir tür iletişimi ya da bağıntıyı ifade ettiği anlaşılmaktadır.

İnternet’in Ortaya Çıkışı ve Web Kelimesinin Anlamı

Web’in İnternet hakkında bir kavram halini alması ise 1990’lı yıllarda olmuştur. İlk olarak 1989 yılında İngiliz bilim adamı Tim Berners Lee, “World Wide Web” (Dünya çapında ağ) tabirini icat etmiştir. World Wide Web, “www” ya da “web” ifadelerini karşılamaktadır. Bu iki ifade sıklıkla World Wide Web’i kısaltmak amacıyla kullanılmaktadır.

Tim Berners Lee’nin küresel ortam ötesi bağ (hyperlink) bilgi sistemi 1980’lerin ikinci yarısından itibaren bir olasılık haline gelmişti. 1985 yılına gelindiğinde İnternet Avrupa’da çoğalmaya başlamıştı ve Alan Adı Sistemi (Domain Name System) ortaya çıkmış bulunmaktaydı. 1988’de Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki ilk doğrudan IP bağlantısı yapıldı ve Tim Berners Lee, CERN’de iken web benzeri bir sistem olasılığını açık bir şekilde tartışmaya başladı. Sonunda Mart 1989’da yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı bir sistemi CERN yönetimine sunmuş ve “web” terimini kullanarak okunabilir metne dayanan bir tür bilgi yönetim sistemini tarif etmiştir: “Şunu düşünün; bu belgede yer alan referansların ve atıfta bulundukları şeyin ağ adresi ile ilişkili olduğunu düşünün. Böylece bir belgeyi okurken, farenin bir tıklamasıyla başka belgelere geçebilirsiniz.”

İnternet ve Web Kavramlarının Ayrımı

Öte yandan İnternet ile web kelimelerinin köken itibariyle aynı olduğu yanılgısına düşmemek gerekmektedir. İnternet, “inter-network” ifadesinin kısaltılmış halidir. İlk olarak 1972 yılında ABD’nin Savunma Bakanlığı’nda birden fazla bilgisayarın birbirleriyle iletişimlerini ifade etmek amacıyla kullanılmıştır. Web ise daha çok İnternet üzerinde işlemekte olan bir servisi ifade etmektedir. Bu anlam, dosyaların ve diğer web kaynaklarının Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicileri (Uniform Resource Locators – URL) tarafından tanımlandığı, hiper-metin bağlantıları ile birbirine bağlanan ve internet üzerinden erişilebilen bir bilgi uzayını ya da alanını ifade etmektedir.

Web, temel olarak İnternet üzerinde kurulmakla birlikte Bilgi Çağı’nın merkezi icatlarından biridir. Web sayesinde milyarlarca insan İnternet’i kullanarak birbirleriyle iletişim kurma imkânına kavuşmaktadır.

About admin

Öneri Konular

Web Sayfası Yapmak İçin Kod Yazabilmek

Bir web sayfası hazırlamak günümüzde birçok kişinin yapmak istediği iştir. Web sayfası yapmak için iki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir